Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Ramowy plan dnia

 • 07.00-09.00- przyjmowanie dzieci do Żłobka/zabawy dowolne w grupach
 • 9.10 – 09.20 – czynności higieniczne przygotowujące do I śniadania,
 • 09.20-09.45 – I śniadanie,
 • 09.45-10.30- zajęcia plastyczne/zajęcia muzyczne/jęz angielski,
 • 10.30-11.00- gry i zabawy ruchowe/spacer
 • 11.00-11.10- czynności higieniczne przygotowujące do II śniadania,
 • 11.10-11.30- II śniadanie,
 • 11.30-12.00- rozwijanie mowy i myślenia/ zajęcia z logopedą
 • 12.00-12.15- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne,
 • 12.15-13.00- obiad,
 • 13.00-14.30- leżakowanie,
 • 14.30-15.00- czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku,
 • 15.00-15.30- podwieczorek,
 • 15.30-17.00- odbieranie dzieci ze Żłobka/ zabawy ogólnorozwojowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Plan dnia może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany  indywidualnie do każdego dziecka z dostosowaniem por posiłków, spania                           i  zabawy do przyzwyczajeń i potrzeb dziecka.