Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Misja i cel Żłobka

Misją w naszym Żłobku jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój.

Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współprace i przyjaźń, nowe doświadczenia charakterystyczne dla ich wieku rozwojowego.

Celem naszego Żłobka jest:

  • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • budzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało, edukacja prozdrowotna,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • rozwijanie postawy ekologicznej,
  • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji