Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Informacja

Od 1 kwietnia 2021 w Żłobku Gminnym w Łopusznie powołany został Inspektor Ochrony Danych:
– pan Robert Łabuda