bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

23.11.2022

Żłobek Gminny w Łopusznie informuje, że ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP dostępne są na platformie e-zamówienia. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: Informacja o ogłoszeniu postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-577bdedb-6a7f-11ed-abdb-a69c1593877c

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

03.11.2022

Żłobek Gminny w Łopusznie informuje, że ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP dostępne są na platformie e-zamówienia. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0796a85-5b55-11ed-9171-f6b7c7d59353

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

25.10.2022

Żłobek Gminny w Łopusznie informuje, że ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP dostępne są na platformie e-zamówienia. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1454fd94-5459-11ed-9171-f6b7c7d59353Opublikował: Ewelina Bernat
Publikacja dnia: 14.09.2018
Podpisał: Ewelina Bernat
Dokument z dnia: 14.09.2018
Dokument oglądany razy: 9 930