Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

ZAPYTANIE OFERTOWE

9 listopada 2023

Miejsko – Gminny Żłobek w Łopusznie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”

>> POBIERZ PLIK (PDF)