Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

WAŻNE!!!

12 marca 2020

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19

WAŻNE!!!, zlobek-lopuszno.pl