Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Teatr ,, Bajka”

6 marca 2020

W ramach projektu ,,Rodzice do pracy – dzieci do żłobka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego RPOWŚ 2014-2020, po raz kolejny odwiedził nas Teatr Bajka z przedstawieniem pt ,, Wielkie sprawy małej żaby”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Teatr ,, Bajka”