Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

PRZYJACIELE ŻŁOBKA EDYCJA 2021

 

1046365  Edyta i Adrian Niewczas, Łopuszno
1046365  Katarzyna i Grzegorz Palacz, Łopuszno
1046365  Aleksandra i Maciej Sękowscy, Piotrowiec
1046365  Iwona i Rafał Mazur, Sarbice Drugie
1046365  Marta i Rafał Wójciccy, Ruda Zajączkowska
1046365  Iwona i Jarosław Bujak, Sarbice Pierwsze
1046365  Patrycja i Marcin Jas, Strawczyn
1046365  Anna i Michał Rudzińscy, Łopuszno
1046365  Wioleta i Mateusz Frankowscy, Snochowice
1046365  Kamila i Bartłomiej Zimny, Wielebnów
1046365  Beata i Jarosław Adamek, Snochowice
1046365  Joanna i Maciej Węgrzyn, Łopuszno
1046365  Anna i Sebastian Majos, Łopuszno
1046365  Olga i Łukasz Opara, Korczyn
1046365  Karolina i Arkadiusz Bełtowscy, Snochowice
1046365  Agnieszka i Damian Urbańczyk, Grabownica
1046365  Elżbieta i Artur Mazur, Łopuszno
1046365  Marlena i Michał Adamiec, Snochowice
1046365  Wytwórnia Przecinków, Kamila i Marcin Cieśliccy, Łopuszno
1046365  Anna i Michał Łukasik, Piotrowiec
1046365  Sylwia Szymkiewicz, Fanisławice
1046365  Zbigniew Nowacki, Sołtys Sołectwa Snochowice
1046365  SIPLEX STUDIO Mateusz Stępień
1046365  MAAT- DACH Tomasz Kowalczyk, Dobrzeszów
1046365  BA-GA Meble Stanisław Iwanek, Łopuszno