Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Pożegnanie Absolwentów

28 sierpnia 2020
Pożegnanie to czas niezwykły i niezapomniany zarówno dla dzieci, rodziców, a także dla Dyrektora,opiekunek i wszystkich pracowników żłobka.
Ze względów sanitarno – epidemiologicznych niestety w tym roku liczba osób była ograniczona.
Dzisiejsze wydarzenie rozpoczął niezwykły taniec w wykonaniu dzieci, które przygotowała Pani Aneta Węgrzyn. Absolwenci zostali obdarowani prezentami przez Panią Wójt Gminy Łopuszno – Irenę Marcisz, Panią Dyrektor Żłobka Gminnego – Ewelinę Bernat, Panią Anetę Węgrzyn ze Szkoły Baila, Ciocie i wszystkich pracowników żłobka oraz dzieci.
W tym roku statuetkę Przyjaciela Żłobka za okazaną pomoc, wsparcie, hojność i zaangażowanie otrzymali Państwo Furtas, Państwo Woś, Państwo Grzegorczyk oraz Państwo Palacz. Po pięknych występach nadszedł czas podziękowań, podczas których zostały wręczone upominki dla Pani Wójt, Pani Dyrektor i wszystkich pracowników od rodziców. Ufundowali Oni również trzy samochody dla dzieci.
Po części oficjalnej udaliśmy się na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych niezastąpionych rodziców.
Żłobek Gminny życzy dzieciom samych radosnych dni, miłych kolegów i koleżanek oraz wiele, wiele uśmiechu na twarzy. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy okazali nam zaufanie powierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy im licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów ich dzieci. Mamy nadzieję, że w nowym środowisku spotkają się z życzliwością i wsparciem.
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii: Pożegnanie Absolwentów