Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25 marca 2020

Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, zlobek-lopuszno.pl