Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŻŁOBKA GMINNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

5 maja 2020

Drodzy Rodzice !
Uprzejmie informuję, że Żłobek Gminny w Łopusznie oraz oddziały przedszkolne działające przy Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Łopuszno jest organem prowadzącym nie zostaną otwarte w dniu 6 maja 2020 r.
Decyzję o przedłużeniu zamknięcia ww. placówek podjęto na podstawie rozeznania przeprowadzonego przez dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie i dyrektorów szkół podstawowych wśród rodziców dzieci zapisanych do tychże placówek. Zdecydowana większość rodziców, na chwilę obecną nie wyraziła woli posłania swoich  dzieci do żłobka / oddziałów przedszkolnych w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, stanowiące dla nas wszystkich priorytet.  
O wiążącej dacie ewentualnego otwarcia Żłobka Gminnego w Łopusznie oraz oddziałów przedszkolnych działających przy Szkołach Podstawowych zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Łączę wyrazy szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno