Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Goście w naszym Żłobku

28 września 2017

W dniu dzisiejszym gościliśmy reprezentantów samorządu oraz mieszkańców gminy Bejsce z Wójtem Józefem Zuwałą na czele. Delegacja odwiedziła nas w celu zapoznania się z funkcjonowaniem i działalnością Żłobka w związku z planowaną realizacją takiej inwestycji na terenie swojej gminy. Goście zwiedzili budynek oraz mieli okazję obserwować jak wygląda nasze życie codzienne. Miłym akcentem wizyty była także obecność ks. Dziekana Ireneusza Jakusika rodem pochodzącego z gminy Bejsce. W roli gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli: Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno wraz ze swoim zastępcą Panem Wiesławem Gałką oraz Dyrektor naszego Żłobka- Pani Ewelina Bernat. Pragniemy bardzo gorąco podziękować naszym gościom za słodkie upominki przywiezione naszym milusińskim.

Zapraszamy do galerii: Goście w naszym Żłobku