Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

Dyrektor Żłobka zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej

16 grudnia 2016

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO W ŁOPUSZNIE Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. „Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 47 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2017”. więcej informacji