Gminny 

Żłobek

 

w

Łopusznie

3 listopada 2022

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

Żłobek Gminny w Łopusznie informuje, że ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP dostępne są na platformie e-zamówienia. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: Informacja o ogłoszeniu postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0796a85-5b55-11ed-9171-f6b7c7d59353

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f0796a85-5b55-11ed-9171-f6b7c7d59353